TS Lê Thẩm Dương nói về độ tuổi chuẩn nhất để chọn vợ

By | 06/11/2013

Lâu rồi mới được xem clip của ông 🙂

http://www.youtube.com/watch?v=P8QAWhGrt5I

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *