Tai và mắt

By | 26/11/2012

Đối thoại:

Thầy: tai em ở đâu mà tôi nói hoài em không nghe.
Trò: Thế mắt thầy ở đâu mà ko thấy tai em :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *