Thăm dò ý kiến Hệ điều hành bạn đang sử dụng

By | 04/11/2012

Máy tính của bạn đang sử dụng hệ điều hành nào ?

  • Windows XP (47%, 249 Votes)
  • Windows 7 (43%, 228 Votes)
  • Tôi không biết (6%, 30 Votes)
  • Windows 8 (5%, 29 Votes)

Total Voters: 519

Loading ... Loading ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *