Sử dụng Google Friend Connect để tạo nên sức mạnh cộng đồng webmaster, visitor trên website bạn

By | 15/06/2010

Khuấy động và tăng cường sức mạnh cộng đồng của bạn

Kết nối Bạn bè của Google nhanh chóng khuấy động và tăng cường sức mạnh cộng đồng truy cập trang web của bạn bằng cách làm cho trang web phong phú với các tính năng xã hội.


Google Friend Connect (GFC) có thể làm những gì ?

  1. Xây dựng cộng đồng của bạn
  2. Cho phép khách truy cập tìm hiểu lẫn nhau bằng cách tham gia trang web của bạn bằng tài khoản hiện có từ nhiều dịch vụ.
  3. Tăng cường sự tham gia
  4. Chọn kích hoạt tính năng xã hội dành cho khách truy cập của bạn từ danh mục các tiện ích xã hội.
  5. Không cần kiến thức về lập trình
  6. Sao chép và dán một vài đoạn mã vào trang web của bạn và Kết nối Bạn bè sẽ thực hiện phần còn lại. Hoặc sử dụng API của chúng tôi để tích hợp sâu rộng hơn.

Xem chi tiết tại:http://www.google.com.vn/friendconnect/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *