Danh sách mặt cười Yahoo (Download, Hướng dẫn sử dụng)

Highslide JS
Đây là gần 100 smiles nguyên gốc mình lấy từ Yahoo. Tất cả đều ở dạng ảnh động GIF. Là nguồn cảm hứng cho ai … thích làm gì thì làm >:D<

 

DANH SÁCH VÀ CÁCH SỬ DỤNG XEM TẠI ĐÂY:

http://tientrieu.net/blog/Danh-sach-cac-mat-cuoi-Yahoo/

One thought on “Danh sách mặt cười Yahoo (Download, Hướng dẫn sử dụng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *