Hãy về đây bên anh (Tuân Nguyễn) – Hát như Duy Mạnh

By | 09/12/2010

Mình tải đoạn video này từ facebook của bạn Tuân Nguyễn, không còn nhớ địa chỉ facebook của bạn nữa.

2 thoughts on “Hãy về đây bên anh (Tuân Nguyễn) – Hát như Duy Mạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *