Sự tích cái … ấy của phụ nữ

1 hôm, Ngọc hoàng gọi các quan thiên đình đến và bảo:

– Hôm nay chúng ta sẽ đặt tên cho “cái đấy” của phụ nữ. Vì nó là biểu trưng của tình yêu ( LOVE ) nên nó sẽ bắt đầu bằng chữ L. Còn vần gì thì các khanh bàn tiếp đi.

Các văn võ bá quan đồng ý, liền bàn bạc sôi nổi lắm. Mỗi người một …ý, về sau thành ra cãi nhau loạn cả lên. Ngọc Hoàng thấy cãi nhau ầm ỹ, k nghĩ đc gì, tức quá liền quát:

– ỒN!

Các quan thiên đình vỗ tay hoan hô:

– Hay quá! Từ nay chúng ta sẽ gọi cái đấy là cái … ! :)) =))

3 thoughts on “Sự tích cái … ấy của phụ nữ

  1. hay đấy .thế mà lâu giờ mình chẳng biết cái đó tên là gì cả. ngọc hoàng vạn tuế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *