Game bắn máy bay hấp dẫn Invader (cho máy cấu hình yếu)

Game bắn máy bay 3D dành cho máy cấu hình yếu nhưng rất hấp dẫn. Thi thoảng không có gì làm lại lôi trò này ra cày 😀

DOWNLOAD – TẢI VỀ

Hyperspace Invader 2.64 portable.zip: http://enjoydownloading.com/rfbzhk188lwi/Hyperspace_Invader_2.64_portable.zip.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *